BOŞLUK MEDİTASYONU

1.- Sırtımız dik ancak gevşek bir şekilde oturuyoruz ve Reiki kanalımızı açıyoruz. (Lütfen tüm meditasyon boyunca alın ve çene kaslarımızın gevşek kalmasına dikkat edelim). Reiki’nin saf, arıtıcı, enerjisini taç çakradan içimize alalım ve sushumna kanalımız boyunca tüm çakralarımızı Reiki ile dolduralım. Vücut ve Aura tam doygunluğa ulaşınca kalp çakradan Reiki enerjisi göndererek ışıklı bir sahneOkumaya devam edin “BOŞLUK MEDİTASYONU”

FENG SUİ NEDİR?

Feng shui, kelimeleri ele alındığında Feng rüzgar, shui su demektir. Tüm dünyada ve doğada var olan enerjinin yaşadığımız alanlarda harekete geçerek, mutluluk ve huzur sağlamasının yöntemlerini öğreten bir felsefedir. Çin’de yüzyıllardır bilinen bu felsefe din değildir. Evrendeki enerji ile denge sağlamamızı ve yaşadığımız alanlara bunu taşımayı öğretir. Doğanın ve yaşamın bir parçası olan insan, yaşadığıOkumaya devam edin “FENG SUİ NEDİR?”

MELEK ENERJİSİ NEDİR?

Melek enerjisi uygulama olarak Kayıp kıta Mu ya kadar uzanan kadim bir öğretidir. Melek enerjisini tanımlamadan önce insanı tanımlamak gerekir. Tüm semavi dinler ve uzak doğu mitleri insanı düşmüş melek olarak tanımlar. İnsanoğlu yaratıldıktan sonra yüce yaradan kendisinin en büyük sırlarından birini ona bahşetti. Bu sır EGO dur. EGO kadim Mu dilinde ben gidiyorum manasınaOkumaya devam edin “MELEK ENERJİSİ NEDİR?”

HİPNOZ NASIL YAPILIR

Çoğu insanın filmlerde psişik güçlere sahip karakterlerde gördüğü ve hakkında yanlış bilgiler edindiği hipnoz, aslında suni yollarla uyku halinin yeniden oluşturulmasından ibarettir. Manyetik uyku ve hipnotik uyku olmak üzere tarihsel gelişim sürecinde başlıca iki alana ayrılmış olan hipnoz, ilk olarak James Braid tarafından bu isimle anılmıştır. Ancak hipnozun gelişmesine en büyük katkıyı, canlılardaki manyetizmayı keşfederek FranzOkumaya devam edin “HİPNOZ NASIL YAPILIR”

KUNDALİNİ REİKİ NEDİR?

Kundalini reiki oldukça sade ve oldukça etkili bir enerji sistemidir. Temeli vücuttaki enerji kanallarının ve chakraların açılması ve niyet ederek kendimize yada başkalarına enerji vermeye dayanır. Bizler yerküre enerjisini 1. chakradan (kök chakra) vücudumuza alırız. Bu enerji tüm chakraları ve ana enerji kanallarını dolaşarak tepe chakaradan çıkar. Kundalini enerji kanalı kök chakrada başlar ve tepeOkumaya devam edin “KUNDALİNİ REİKİ NEDİR?”

REİKİ

Reiki, şifa ve ruhsal çalışmalara dayanan, 20.yüzyılın başında Japonya’da ve enerji aktarımı ile şifa vermeye dayalı olduğuna inanılan bir tekniktir. Rei “her yerde varolan”, ki “ruhsal yaşam enerjisi” anlamına gelmektedir. Batıya yayılmaya başladığında “Evrensel Yaşam Enerjisi” olarak tercüme edilmiştir. Ancak ezoterik olarak “yüce kaynağın bilincini taşıyan, ruhsal amaçla çalışan yaşam gücü enerjisi” açıklaması anlamını dahaOkumaya devam edin “REİKİ”

KUANTUM DÜŞÜNCE TEKNİĞİ NEDİR?

Kuantum Düşünce üst nitelikli bir düşünme biçimidir. Sıradan düşünce biçimleri kendisini tekrar eden, etkisiz ve sınırlı enerjilerdir. Değiştirme ve oluşturma güçleri yoktur. Daha çok vehim, kuruntu, başıboş hayaller biçiminde akar. Oysa Kuantum Düşünce derin düzeyde, atom altı alanda etkili olabilecek tarzda bir yaratıcı düşünme biçimidir.Özel bir bilinç düzeyine girerek, özel olarak kurgulanmış sözel ve imgesel oluşumlarıOkumaya devam edin “KUANTUM DÜŞÜNCE TEKNİĞİ NEDİR?”

non stop reiki

NonStop Reiki reiki sistemlerinin ve farklı reiki enerji sistemlerinin karışımından oluşan yepyeni bir şifa, korunma ve psişik temizlenme enerji sistemidir. NonStop “aralıksız, sürekli “ anlamına gelir. Bu sistem devamlı enerji veren ve koruyan bir özelliğe sahip olduğu için “NonStop Reiki” ismini almıştır. Bu sistem sizi içsezgisel olarak çekiyorsa bu sisteme uyumlanabilirsiniz. NonStop Reiki araları ikişerOkumaya devam edin “non stop reiki”