Elemental Reiki İnisiyasyon ve Eğitimi

Elemental Reiki, Rebecca Doolin tarafından yaratılmıştır ve Tanrıça, Tabiat inancı ve Pagan inancının sembolojisinden türetilmiştir. Reiki enerjisi Wiccan geleneğiyle uyum içinde olabilmek amacıyla Tanrıçaların çokluğuna uyum sağlamıştır.

Reiki‟nin eşsiz biçimi Tanrıça, Tabiat inancı ve Pagan sembolojisiyle Reiki‟nin iyileştirici enerjisini mükemmel biçimde birleştirmektedir. Hem iyileştirme amacıyla hem de elementlerin birleştirilmesinde kullanılır.

Elemental Reiki Kursu, hem enerji sembollerinin sayısız tekrarlarında hemde hayatınızı geliştirecek ve zenginleştirecek teknikler konusunda size rehberlik edecektir.

Uzaktan Uyumlama Mümkündür Uyumlama Bağışı: 250 TL