Bilişsel Zeka Güçlendirmesi İnisiyasyon ve Eğitimi

Günümüzün değişen ve gelişen iş dünyasında, koşullar da değişmiş ve zorlaşmış, sorunlar daha karmaşık bir hal almaya başlamıştır. Değişimlerin her çeşidini ön görme ve karşı önlem geliştirebilme becerisi anlamına gelen “Sorun çözme kabiliyeti” (1) iş dünyasındaki değişime ayak uydurmak, problem ve karmaşıklığı çözmek açısından önemlidir.

Bu haftaki yazımda karmaşıklığı yönetme becerisini geliştiren 3 önemli kavramdan söz edeceğim:

IQ (Intelligence Quotient – Bilişsel Zeka)
EQ (Emotional Quotient – Duygusal Zeka)
CQ (Cultural Quotient – Kültürel Zeka)

Kişinin zihinsel yeteneğini ve entelektüel zeka oranını ifade eden IQ, hepimizin duyduğu ve hakkında bilgi sahibi olduğu bir kavramdır. Yüksek IQ sahibi insanların daha kolay öğrenmeleri, öğrendiklerini kolay hatırlayabilmeleri ve problemleri daha hızlı çözebilmeleri, mesleki performansı ve kariyer başarısını etkilemektedir. Fakat insan zekasının işleyişinin bilişsel bir süreci olduğu kadar, duygusal süreçleri de içerdiği unutulmamalıdır. Bir araştırmada, IQ puanları ile kişilerin kariyerlerindeki başarıları arasında bağlantı kurulmuş ve IQ’nun başarıdaki en yüksek payının %25 olduğu tespit edilmiştir. Hatta IQ puanı çok yüksek olan bazı insanların günlük yaşamlarında çok başarılı olamadıkları görülmüştür (2). Bu nedenle iş dünyasında sadece bilişsel zekanın (IQ) yüksek olması yeterli gelmemektedir, bununla beraber yönetici ve liderde farklı zeka türlerinin de gelişmiş olması beklenmektedir.

Uzaktan Uyumlama Mümkündür

Uyumlama Bağışı: 100 TL