Foton Aktivasyonu 2012 İnisiyaston ve Eğitimi

Tarih : 21.21.2012 ! Güneş Sistemi bütün gezegenleri ile birlikte ”Foton Kuşağı” içerisine giriş yaparak; Dünya üzerinde bir aydınlanma sürecine girilmiştir. Süreçte hücresel boyutta bir dönüşüm başlamıştır. Kimileri bu dünüşüme adapte olarak daha iyi bir yaşam sürerken kimileri de bunu reddederek daha kötüye gitmektedir. Toprağa, bitkiye, hayvana, dna yapılarına, bilinç ve bilinçaltı seviyelerine etki etmektedir. Negatif düşüncelere sahip insanların artık düşünememeye başladıkları bir dönemdir bu.
Fotonun ve diğer güneş patlamalarının etkileri ile hücreler tetiklenirken, kimileri aydınlanma sürecine kimileri ise karanlığa, her düzeyde hastalığa maruz kalırlar.

Yükseliş; Ruhun yüksek boyutlardaki en doğal haline dönüş yolculuğudur. Bu süreç içerisinde, enerji bedeninin arınmaya başlaması ve fizik bedenin buna bağlı olarak, bu sevinçli zamanda daha sağlklı, huzurlu, mutlu, dingin ve kaliteli bir yaşam sürmesi olarak tanımlamaya çalışsak da bundan çok çok daha fazlasıdır.
Yükseliş; bilincin titreşiminin yükselmesidir, Maneviyatın güçlenmesidir, Farkındalığın daha geniş alanda kendini göstermesidir.

Belirli aralıklarla yerkürenin şarj ve deşarjlarının yaşandığı tarihler, hep birer yükseliş tetiklemesini ifade eder. Bu tetiklenmelerin sıklıkla yaşanmaya başlandığı, Şubat.2008 den sonra belli aralıklarda bir döngü ile dünya üzerinde dengeler değişmekte, dönüşümler yaşanmaktadır. 9.Eylül.2009 (9.9.9) 26.Mayıs.2010, 17.Temmuz.2010, 11.Şubat.2011, 8.Mart.2011, 28.Ekim.2011 gibi.. ve beklenen 2015..
21.12.2012 Yükselişi; bundan önceki bireysel ve küresel yükselişlerden farklı olarak; güneş sistemi ve gezegenlerin titreşiminin yükselmesi ile paralel bir yükseliş, kaçınılmaz bir süreç, er ya da geç.. Her bir bireyin dönüşümünün birlik bilinci ile diğerlerinin dönüşüm ve yükselişini kolaylaştıran bir süreç. Fiziksel bedendeki biyolojik dönüşümlere varana kadar oldukça farklı ve özel bir yükseliş sözkonusu..

Süreç ile ilgili burada, Yükselişin ya da Bilincin Altın Çağı olan bir sürece girişin detayları ya da Foton Kuşağı etkilerinden çok, 2012 Yükseliş Enerjisi Frekansı ve Foton Enerjisini güçlü bir Şifa tekniği olarak nasıl kullanacağız? Daha çok bu konuya yer vereceğiz.
21.12.12 Yükseliş Enerjisi Frekansı, insanlığa neler sunar ?

Uzaktan Uyumlama Mümkündür

Uyumlama Bağışı: 100 TL