Reiki Gradmaster (5-20)Işıklar İisiyasyon ve Eğitimi

(5&6),(7&8),9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20. IŞIKLAR

Reiki Grand Master seviyeleri Usui Reiki Master/Teacher seviyesinin tamamlayıcı ve devamı olarak tanımlanmıştır. Reiki Masterların japonyada çeşitli araştırmaları ve aynı enerjiye kanal olarak devamını getirdikleri oldukça güçlü Reiki Grand Master seviyeleridir. Reiki Grand Master seviyeleri 5. seviyeden 18. seviyeye kadar belirlenmiştir. Reiki Grand Master seviyeleri Usui Reiki Master/Teacher seviyesinin tamamlayıcı ve devamı olarak tanımlanmış, Reiki Masterların japonyada çeşitli araştırmaları ve aynı enerjiye kanal olarak devamını getirdikleri oldukça güçlü ve ileri seviyeleridir. Üstatlık(Master) enerjisi, örtülü olarak Büyük Üstatlık’ın(Grand Master) görünümünü de içerir. Büyük Üstatlık uyumlamasıyla birlikte bu görünüm bilinçli olarak işlenip-bilince entegre edilir. Büyük Üstatlık(Grand Master) Aşaması’nda ruhsal boyutta(spiritüel düzeyde) çalışmak için pek çok imkan var. Burada en önemli şey, bilinçli ve sorumluluk duyarak çalışmaktır.

GRANDMASTERLİK SEVİYELERİNİN BİZE KAZANDIRDIKLARI

KARMALARIMIZI TEMİZLEYEBİLİRİZ:

Yaşadığımız tüm karmalarını temizleyebilmek yeteneğini edinerek bunu hem hendimize hem başkalarına uygulayabiliiriz.

REİKİ LASER TEKNİĞİ İLEŞİFANIN GÜCÜNÜ ARTTIRABİLİRİZ:

Dai Sho Wa ve Dai Fa Shu sembolleri ile enerji bir noktada yoğunlaştırılıp, 2-3 saniye içinde şifa gönderilecek kişiye/yere bir anda şifa gönderilebilir. böylece hem zamandan kazanılır hem de şifa enerjisinin yoğunluğu artar.

ŞİFACILIKTA FREKANSINIZ YÜKSELİR:

Grandmaster’lık aşaması ile enerji seviyeniz oldukça yükselir.

ASTRAL SEYAHAT:

Grandmaster’lık aşamasının DAI SHO WA ve DAI FA SHU sembolleri ile astral seyahat daha kolay yapılabilmektedir.

İLAHİ KORUMA ÇEMBERİ OLUŞTURABİLİRİZ:

Dai Fa Shu sembolü ile ilahi bir koruma çemberi oluşturulur. Bu koruma çemberiyle herşey tüm negatif enerji, olgu ve olaylardan korunabilir.

Gerekli şartlar:

Kişinin; Usui Reiki 3b ( Master Teacher) aşamasında olması ve bunu bir sertifika ile kanıtlaması.Usui Reiki Master Teacher uyumlaması üzerinden en az 6 aktif ay geçmiş olması. Kendisini Usui Reiki ekolüne adayarak, öğrenci eğitimi veya Şifacılık yolunda ilerlemeyi istemesi Reiki öğretmenliği veya aktif Şifaclık deneyimi olması

Reiki Grand Master seviyeleri 5. seviyeden 20 seviyeye kadardır.

Bu aşamalar şöyle sıralanmaktadır:

UZAKTAN UYUMLAMA BAĞIŞI

Tüm Uyumlamalar uzaktan yapılmakta olup, İNİSİYASYON SERTİFİKALARINIZ .jpg formatında ve EĞİTİM DERS NOTLARINIZ .pdf formatında e-mail adresinize postalanmaktadır.

GRANDMASTER- (5-6) 400 TL
GRANDMASTER (7-8) 400 TL
IŞIKLAR (9-22) 300 TL HER BİR SEVİYE AYRI İNİSİYASYON